Çevremizdeki atıkların çoğunu besin maddelerinin ambalajları oluşturuyor. Özellikle park, okul ve deniz gibi halka açık alanlar sürekli olarak atık tehdidi altında bulunmaktadır. İçecek kutuları, kağıt tabaklar ve çeşitli ambalaj atıkları çevreyi kirletmekle kalmayıp yok olması yüzyıllar alabiliyor. Çevreyi ve dünyayı korumak amacı ile çalışmalar yapılmıyor değil. Üniversite ve çeşitli araştırma merkezlerinden güzel haberler geliyor.

cevreyi korumak

Tüm dünya için yeni bir dönem başlıyor!

Doğayı korumak ve atıklardan kurtulmak için yenilebilir ambalaj maddeleri üretildi. TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu) yeni nesil ambalaj maddeleri ile ilgili yaptığı çalışmaların sonucu herkesin yüzünü güldürdü. TÜBİTAK ARGE çalışmaları sonucunda tüm dünya için yeni bir dönem başlatmış oldu.

geri dönüşüm

Piknik gibi dinlence ve eğlence alanlarında kullanılan tabak ya da bardaklar yenilebilir maddelerden üretildiği için çevre kirlenmeyecek. Ayrıca yenilmeyen diğer ambalaj maddeleri ise doğada çözünerek yok olan maddelerden üretilecek. Bugün dünyada birçok okul ve benzeri merkezlerde yok olabilen ambalaj maddeleri kullanılmaktadır. Çevresine karşı duyarlı olan kişiler bu ambalaj maddelerini tercih ederek doğaya katkıda bulunabilirler.

 

Tags: ,