Öğretici bir dille yazılan ve okurlarının Sedimantoloji alanında bilgilenmelerini sağlayan Prof. Dr. İlyas Erdal Kerey hocamızın kaleminden bir kitap sizleri bekliyor. İndirimdeki kitaplar kategorisinde yer alan bu kitap on bölümden oluşmakta ve aynı zamanda coğrafya bilimi üzerine okuyanlara, jeoloji alanında çalışanlara ve yerbilimcilere ek kaynak olabilecek bir ders kitabı niteliğinde hazırlanmış bir eser geniş bir okuyucu kitlesiyle karşılaşmayı bekliyor.

Sedimantoloji

Kitap yukarıda da bahsettiğimiz gibi temel bilgilerden başlayıp çökelmenin fiziksel özellikleri, birincil çökel yapılar, çökel ortamları tanıma yöntemleri, karasal, geçiş, denizel, pelajik ortamlardan teknona havzalarına kadar coğrafi anlamda birçok aşamanın yer aldığı on bölümden oluşmaktadır.

Sedimantoloji ile Jeoloji Bilimine dair Her şeyi Öğrenebileceksiniz

Kitabın yazarı olan İlyas Erdal Kerey kitabına Sedimantolojinin, kısaca sedimanter kayaçları ve onları oluşturan kayaçlar arasındaki mekanizmaların kaynağından tutun da o kayaçlara özgü her şeyi bilimsel bir şekilde araştırmak gün yüzüne çıkarmaktır tanımını yaparak başlıyor. Yazar aynı zamanda bu bilim dalının sedimantasyonla karıştırılmaması gerektiğini söylüyor.

Bu kayaçların mekanizmalarını anlamak ve oluşum evrelerini çözümlemek, içlerinde petrol, doğalgaz, maden yatağı gibi insan hayatından önemli bir işleve sahip rezervlerin olup olmamasına bağlıdır. Bu bağlı olarak da artık günümüzde bir yerde petrol, doğalgaz, maden yatağı rezervinin olduğunu yada olmadığını anlamak için sedimantolojik araştırma ve deneyler yapılmakta. İnsan hayatının kolaylaştırmasında önemli bir role sahip olan ve çoğunu ithal ettiğimiz petrol, doğalgaz, maden, inşaat, tuz, sodyum, alüminyum gibi daha birçok hammadde sedimanter kayaçlardan sağlanmakta.

 

 

 

 

Tags: , ,