Bilişsel gelişim kuramcısı Piaget’e göre aslında bilişsel gelişimi etkileyen etmenler bilişsel gelişimin yapı taşları olarak bilinir. Fiziksel gelişim nasıl çevreden etkileniyorsa aslında bilişsel gelişimde çevrenin etkilerinden nasibini alır. Bu durum daha çok yaşa bağlı olarak yani olgunlaşmayla paralel bir şekilde gelişme gösterir. Tabi bu gelişmeye paralel olarak sadece olgunlaşma etkili değildir.

gelişim

gelişim

Olgunlaşma kadar kişinin geçmişten beri süregelen yaşantıları bilişsel gelişim üzerinde etkilidir. Yaşantı bir diğer ismiyle deneyim aslında kişinin genel olarak gelişimi için şarttır. Yaşantının tanımında da fiziksel ve sosyal çevrenin bileşimini görebiliriz. Kısaca aslında burada bahsedilen de fiziksel ve sosyal çevrenin etkileşimidir.

Bilişsel Gelişiminin Temel Kavramları Nelerdir?

Piaget öncelikle bilişsel gelişim aşamalarında şema yada bilişsel yapı kavramı üzerinde şiddetle durur.

bilişsel gelişim

bilişsel gelişim

Çocukların sürekli çevreyi anlamlandırmak için işlevde bulunduklarını göz önüne getirirsek çocukların bilişsel dünyanın mimarları olduklarını düşünebiliriz. Bunun dışında örgütleme, dengeleme, örgütleme ve uyum gibi kavramlarda bilişsel gelişim için oldukça büyük bir role sahiptir. Bunların dışında sosyal aktarım da gerek toplumsal açıdan gerekse kişinin fiziksel gelişimi açısından gerekli özelliklerdendir.