İmam-ı Gazali “Helaller ve Haramlar” adlı bu eserinde dinimizin günlük hayatımızda yerine getirmemiz gereken gerekliliklerini, biz müslümanların belki de yeterince bilmediğimiz dini hükümleri detaylı bir şekilde bize anlatıyor. İmam Gazali kul hakkının önceliğini belirterek dinimizin kurallarını hassas bir bakışla değelendirebilmemiz için dikkatle okunması gereken bir eseri bize sunuyor.

Helaller ve Haramlar Kitap

Helaller ve Haramlar Kitap İçeriği

Kitap yedi bölümden meydana geliyor. Kitabın birinci bölümünde; helali aramanın önemi, fazileti, haramın kötülüğü, helal ve haramın dereceleri anlatılıyor.

İkinci bölümünde; şüpheli olanların mertebeleri ve bunların kaynağı, haram ile helalden bunların ayırt edilmesi irdeleniyor.

Üçüncü bölümünde; araştırma, sorgulama, bunların üzerine gitme ve ihmal durumlarının incelenmeleri aynı zamanda bunların helal ve haram kabul edilmelerinin, sanılmalarının nedenleri araştırılıyor.

Dördüncü bölümünde; tövbekar olan kimsenin yapmış olduğu mali zulümlerden arınma meselesi inceleniyor.

Beşinci bölümünde; devlet büyüklerinin verdikleri maaşlar, hediyeler, bunların helal ve haram olma sınırları tartışılıyor.

Altıncı bölümünde; devlet büyükleriyle birlikte bulunmak, onlarla oturup kalkmanın kişi üzerindeki etkileri ve hükümleri inceleniyor.

Son bölümde yani yedinci bölümde ise; daha farklı meseleler ve çözümlerine yer veriliyor. Yani eserde İslam’da helal ve haramın hükümleri, haramın zararları ve haramdan kurtuluş yolları işleniyor.

Helaller ve Haramlar baş ucu kitabı olabilecek nitelikte olup, hayatımızda yaptığımız yanlışları düzeltmemizi sağlayacak, doğrulara adım atmamıza imkan verecek bir kitap. Okurken öğrenecek, öğrendikçe uygulayacak, uyguladıkça rahatlayıp huzura ereceksiniz.

Ayrıca İslam büyüklerinin hayatlarından ibretlik kesitler naklediyor ve böylece kendinizi hesaba çekmeniz için eşsiz bir fırsat sunuyor.

 

Tags: ,