Fotoğraf: grafik tasarımı için fotoğraf kullanılmak istendiğinde, tasarım maliyeti artar çünkü, fotoğraf çekimleri, ek bir maliyettir. Fotoğraf çekimlerinin profesyonelce yapılması ve görüntü çözünürlüğünün çok iyi olması, grafik tasarım için çok önemlidir.

Animasyon: grafik tasarımlarında animasyon tekniklerinin kullanılması, tasarımın ve anlatımın daha etkileyici olmasını sağlar. Hareketli akışlar, sunumun görselliğini destekler. Grafik tasarıma eklenen animasyon, tasarım maliyetini arttırır.

Amblem ya da Logo: firma, ürün ya da herhangi bir hizmetin, kimliğini ortaya koyabilmek adına amblem ve ya logo tasarımının yapılması grafik tasarımın en önemli parçalarından biridir. Diğer tasarımlardan daha farklı bir çaba gerektiren amblem ve logolar için hazır grafik tasarım programlarını kullanmak yeterli olmaz. Grafik tasarım ile birlikte fikir, yaratıcılık ve profesyonellik gerektiriyor olması, grafik tasarım fiyatını yükseltir.

Renk: grafik tasarımı yapılırken tek renk ya da çok renklilik kullanılabilir. Tek renk tasarımlar daha kolay ve pratiktir ancak çok renkli tasarımlar, hem tasarımcı hem de üretici bakımından fiyat belirlemede etkili olabilir.

Ürün ya da Hizmet: grafik tasarımın kullanılmadığı bir alan neredeyse yok diyebiliriz. Sayısız ürün ve hizmet için birçok anlatım, grafik tasarımlar sayesinde yapılıyor. Ürün ya da hizmet için düşünülen anlatım türü, grafik tasarım fiyatlarını belirler.

Sektör: araç giydirme, yapı, inşaat ve görsel yayıncılık gibi birçok örneğin verilebileceği sayısız sektör, çok geniş platformlar için grafik tasarıma ihtiyaç duyar. Bu tarz sektörler için yapılan grafik tasarımlarının maliyeti yüksektir.