Genetiği değiştirilmiş gıdalar genel olarak GDO’lu gıdalar olarak adlandırılır. Doğal yollarla elde edilmeyen, gen dizilimi değiştirilerek elde edilen gıdalar genetiği değiştirilmiş gıdalar (GDO) olarak adlandırılır. 1980’li yıllardan itibaren hayatımıza girmeye başlayan GDO’lu gıdalar hem üretici hem de tüketici için avantajlı olarak kabul

gdolu ürün

gdo’lu ürün

edilirken günümüzde genetiği ile oynanmış gıdalar risk teşkil etmeye başladı. Başlangıçta üretici için bitki yetiştirmesi ve iyileştirmesi amacı taşıyan uygulama zaman içinde farklı türler ortaya çıkarmak için kullanılmaya başlandı.Aslında GDO ile ürünün hem virüslere hem de böceklere karşı yüksek dayanıklılık kazanması sağlanır.

GDO’lu Gıdalar Zararlı mıdır?

İnsanoğlu eski zamanlardan beri gıdaların genetiği ile oynuyor. Tarımla uğraşan insanlar aşılama yöntemi ile aslında bitkinin genetiğini değiştiriyorlar. Ancak GDO’lu gıdalarda önemli riskler mevcut. Genetiği değiştirilmiş besinlerin oluşturduğu en önemli risk ise insanların antibiyotiğe direncinin artmasına neden olmasıdır.

gdolu ürünler

gdo’lu ürünler

Bitkilere zerk edilen antibiyotik geni insanlara ve hayvanlara geçerek antibiyotiğe karşı direnç oluşmasına neden oldu. GDO’lu gıdalara eklenen ve belli böcekleri ve haşeratı öldüren bakteriler toplu arı ölümlerine neden oldu. Genetiği ile oynanmış gıda maddelerinin üretimine belirli bir standart getirilmezse tarımda çeşitlilik azalırken tek tip ürünlerin ortaya çıkması engellenemeyecek.