İngilizce gelecek anlamına gelen future sözcüğünden türemiş bir kelime olan fütürzm Türkçe’ye “uzgörü” olarak çevrilebilir. Sosyal bilimlerin ışığında toplumu ve bireyi gelecekte daha iyi hale getirebilmek amacıyla geleceği yorumlamak şeklinde tanımlanabilir. Doğrusunu söylemek gerekirse ilk bakışta biraz kehanette bulunmak gibi görünse de aslında bu bir düşünce akımı.

fütürist yorum

fütürist yorum

Bilim kurgu filmlerindeki çoğu buluşun günümüzde gerçekleştiği düşünüldüğünde bu akıma daha ciddi olarak yaklaşmak mümkün. Hele dünyadaki fütüristlerin gelecek hakkındaki tahminlerini ve öğütlerini okuyunca insan daha da etkileniyor. Bunlardan biri olan Marian Salzman kadın ve erkek cinsiyetlerinin giderek birbirine benzeyeceğini ve karışacağını düşünüyor. Örneğin artık toplumda “Erkeklere bahşedilmiş” rollerden bahsetmek öyle kolay değil.

Diğer Öngörüler

Fütüristler aile kurumuna pek güvenmiyorlar. Kadına gereken önem verilmedikçe toplumlar yarı potansiyellerinden mahrum kalmış oluyorlar ve bu durumda ile kavramı parçalanabilir. Ama kadınlar bu güçlerinin tadını pek çıkaramayacaklar, çünkü sorumlulukları da artıyor. Çocuk bakmak ve iş dünyası arasında gittikçe daha çok bunalmış olacaklar.

öngörü

öngörü

Bu durumda rekor sayıda kadın çocuk sahibi olmamayı seçiyor. Fütüristlerin geleceğin toplum yapısına ait diğer görüşleri de liderlikte cinsiyetin tarihe karışacağı. Gelecek kuşaklar liderlik koltuğunda erkekleri değil, görevin gerektirdiği niteliklere sahip kişileri görmek isteyecekler. Ve gene fütüristlere göre artık yaşlılık 65 yaşında değil, 80 yaş üzerinde başlıyor.