Gebeliğin 36. haftası tamamlamadan gerçekleşen doğum, erken doğum olarak kabul edilir. Bu zaman diliminde bebek henüz olgunlaşmamış olduğu için, prematüre bir bebektir. Prematüre bebeklerin sağlık durumları çoğu zaman risk altındadır. Akciğerleri tam gelişmemiş olduğu için solunumda zorluk çeker. Ayrıca sinir sistemleri de risk altındadır. Bu ve benzeri sorunlar bebeğin ölümüyle sonuçlanabilir. Bebek ölümlerinin en sık görünen nedeni erken doğumdur.

Erken Doğum

Bilinen Erken Doğum Nedenleri

Her zaman nedeni kesin olarak bilinmese de, birçok etken erken doğuma neden olabilir. Belirtisi olmayabilir, bazen de her şey normal giderken gerçekleşebilir. Bilinen etkenleri şöyle sıralayabiliriz.

Enfeksiyonlar: üriner sistemde, idrar yollarında ya da vajinada oluşan enfeksiyonlar, bebek ve anne için çok tehlikeli olabilir. En fazla görülen erken doğum nedeni çeşitli enfeksiyonlardır. Enfeksiyonlar, erken doğum riskini 5 kat arttırabilir. Bu yüzden idrar testlerinin düzenli olarak yaptırılması gerekiyor.

Polihidramniyos (bebeğin sıvısının fazla olması) ve Çoğul Gebelik: polihidramniyos ve çoğul gebelikler, uterusun çok fazla gerilmesine neden olduğundan kasılmaların erken yaşanmasına neden olur. Özellikle çoğul gebelikler, çoğu zaman erken doğumla sonlanır.

Plasentanın Durumu: plasentanın zamanından önce ayrılması (ablatio plasenta) ya da plasentanın doğum kanalını kapaması (plasenta previa) durumlarının gerçekleşmesi, doğumun erken başlamasına neden olabilir.

Sağlıksız ya da yetersiz beslenme, gelir düzeyinin düşük olması, kansızlık, hipertansiyon, kalp hastalıkları, astım, hipertrioid, böbrek hastalıkları, diyabet, kronikleşmiş hastalıklar, travma, sigara, ilaç bağımlılığı hatta yaşanılan coğrafi özellikler bile birer erken doğum nedeni olabilir. Bunun yanında gebelik geçmişi, 16 yaş altı veya 35 yaş üzeri yaşanan gebeliklerde de erken doğum riski yüksektir.

 

Tags: ,