Sunumda en önemli noktalardan biri olan tasarım aşaması broşürlerde de çok önemli rol oynamaktadır. Firmanın ve firmayla ilgili gerekli olan her şeyin doğru ve etkileyici görsellerle ve de yazılarla aktarılması gerekiyor. Broşür tasarımının akılda kalıcılığını sağlayan ilk etken kurgudur. Tamamen uzmanlık gerektiren broşür tasarımlarının firmayı ya da markayı müşteriye doğru yansıtması gerekir. Tüm bu noktaları farklı ve kendine özgün bir şekilde ortaya koyması da başarılı bir sunumun ispatı olacaktır.

 Broşür Tasarımı

Firma, resmi ya da özel kuruluşlar ve çeşitli hizmetler sunan kuruluşların reklam, tanıtım ve bilgilendirme amacı ile broşürlere ihtiyacı vardır. Kişiler bu broşürler sayesinde bilgilenir, ürünler ya da hizmetleri öğrenirler. Broşürlerin tanıtım, bilgilendirme ve reklam özellikleri vardır. Bugün birçok sektör broşür kullanarak hizmetlerine ve tanıtımlarına yön veriyor

Broşür Tasarım Aşamaları

Broşür tasarımında kullanılması istenen materyaller ( metin, resim, anlatılmak istenen konu, amaçlanan müşteri, istenilen grafik tasarım vs)
Gerekli dokümanlar ( resim, metin, logo, illüstrasyon, broşür adresi)
Gerekli olan metin hazır değilse editör tarafından firmanın ve faaliyetlerin uygun metne dökülmesi
Resim mevcut değilse firma faaliyet ve ürün fotoğraflarının sağlanması
Vektörel logo ( Fh9, Fh mx, Corel Draw)
Hazırlanan tüm belgelerin grafik tasarım aşamasına girmesi
Grafik tasarımlarının ardından eskiz çalışmaları
Sunum için ilk renkli çıktı
Revizyonların ardından bir adet maket çalışması ve ulaştırılması
Broşür tasarım için yazılı onaydan sonra matbaa aşaması.